• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DIỄN CHÂU
Trường Tiểu học Diễn Kim

Trường Tiểu học Diễn Kim

Ngày đăng: (27/03/2012)   Lượt xem: 338
Địa chỉ: Xóm Xuân Châu – xã Diễn Kim – huyện Diễn Châu – tỉnh Nghệ An
Trường Tiểu học Diễn Thọ

Trường Tiểu học Diễn Thọ

Ngày đăng: (21/03/2012)   Lượt xem: 343
Địa chỉ: xóm 4 - Đông Thọ - xã Diễn Thọ - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Trường Tiểu học Diễn Hoa

Trường Tiểu học Diễn Hoa

Ngày đăng: (21/03/2012)   Lượt xem: 342
Địa chỉ: xóm 4 - xã Diễn Hoa - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An