• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DIỄN CHÂU
Trường THCS Diễn Kim

Trường THCS Diễn Kim

Ngày đăng: (16/04/2012)   Lượt xem: 440
Địa chỉ: xóm Xuân Châu - xã Diễn Kim - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Trường THCS Diễn Mỹ

Trường THCS Diễn Mỹ

Ngày đăng: (29/03/2012)   Lượt xem: 368
Địa chỉ: Xóm 9 - xã Diễn Mỹ - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Trường THCS Diễn An

Trường THCS Diễn An

Ngày đăng: (27/03/2012)   Lượt xem: 404
Địa chỉ: Xóm 14 - xã Diễn An - huyên Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Trường THCS Diễn Lâm

Trường THCS Diễn Lâm

Ngày đăng: (27/03/2012)   Lượt xem: 367
Địa chỉ: Xã Diễn Lâm - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An
Trường THCS Diễn Phú

Trường THCS Diễn Phú

Ngày đăng: (27/03/2012)   Lượt xem: 375
Địa chỉ: xã Diễn Phú - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Trường THCS Diễn Nguyên

Trường THCS Diễn Nguyên

Ngày đăng: (27/03/2012)   Lượt xem: 357
Địa chỉ: Trung tâm xã Diễn Nguyên - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Trường THCS Diễn Hồng

Trường THCS Diễn Hồng

Ngày đăng: (22/03/2012)   Lượt xem: 398
Địa chỉ: xã Diễn Hồng - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Trường THCS Diễn Kỷ

Trường THCS Diễn Kỷ

Ngày đăng: (08/03/2012)   Lượt xem: 2118
Địa chỉ: xã Diễn Kỷ - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Trường THCS Diễn Thái

Trường THCS Diễn Thái

Ngày đăng: (05/03/2012)   Lượt xem: 383
Địa chỉ: Xóm 5 - xã Diễn Thái - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Trường THCS Hoa Quảng

Trường THCS Hoa Quảng

Ngày đăng: (02/03/2012)   Lượt xem: 344
Địa chỉ: Xóm 1 - xã Diễn Quảng – huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Trường THCS Diễn Hùng

Trường THCS Diễn Hùng

Ngày đăng: (02/03/2012)   Lượt xem: 523
Địa chỉ: Xóm 5 - xã Diễn Hùng - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An