• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DIỄN CHÂU

V/v phối hợp với Viettel Huyện Diễn Châu triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị trường học

Ngày ban hành:
15/11/2017
Ngày hiệu lực:
03/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn tổ chức Olympic Tiểu học năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
07/11/2016
Ngày hiệu lực:
07/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực