• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DIỄN CHÂU
Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016"
Ngày ban hành:
17/11/2015
Ngày hiệu lực:
17/11/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực