• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DIỄN CHÂU

    Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017, huyện Diễn Châu (phần 2)

Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực