• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DIỄN CHÂU
Lịch công tác tháng 01-2017
Ngày ban hành:
27/12/2016
Ngày hiệu lực:
27/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 12 năm 2016
Ngày ban hành:
28/11/2016
Ngày hiệu lực:
28/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 11-2016
Ngày ban hành:
28/10/2016
Ngày hiệu lực:
28/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 9 năm 2016
Ngày ban hành:
30/09/2016
Ngày hiệu lực:
30/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 10 năm 2016
Ngày ban hành:
28/09/2016
Ngày hiệu lực:
28/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 8 năm 2016
Ngày ban hành:
28/07/2016
Ngày hiệu lực:
28/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 7 năm 2016
Ngày ban hành:
27/06/2016
Ngày hiệu lực:
27/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch công tác tháng 6-2016
Ngày ban hành:
27/05/2016
Ngày hiệu lực:
27/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực