• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN DIỄN CHÂU
V/v điều chỉnh lịch sinh hoạt chuyên môn cụm trường môn Tin học tháng 03-2017
Ngày ban hành:
13/03/2017
Ngày hiệu lực:
13/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trường môn Tin học tháng 02-2017 cấp THCS
Ngày ban hành:
07/02/2017
Ngày hiệu lực:
07/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trường môn Tin học tháng 02-2017. cấp Tiểu học
Ngày ban hành:
07/02/2017
Ngày hiệu lực:
07/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung cuộc thi giải Toán và Vật lí trên Internet năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
06/01/2017
Ngày hiệu lực:
06/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện, cấp Tiểu học năm học 2016-2017, phần thi thực hành
Ngày ban hành:
04/01/2017
Ngày hiệu lực:
04/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai công tác ATGT năm 2017
Ngày ban hành:
04/01/2017
Ngày hiệu lực:
04/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đảm bảo an ninh trường học trước, trong và sau tết Nguyên đán và các Lễ hội mùa xuân năm 2017
Ngày ban hành:
03/01/2017
Ngày hiệu lực:
03/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THM và việc thực hiện nhiệm vụ HKI, năm học 2016-2017 đối với giáo dục Tiểu học
Ngày ban hành:
03/01/2017
Ngày hiệu lực:
03/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực